Ru / En
Moscow, Gilyarovskogo St. 39, b. 3

Catalog - Glavkosmos

Select by:
price
990
1118
1245
1373
1500
(votes: 24, rating: 4.79)
Soyuz MS-19 landing patch
1 500 ₽
Availability: many
(votes: 8, rating: 5)
Soyuz MS-21 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 5, rating: 4.6)
Backup crew Soyuz MS-21 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 11, rating: 4.64)
Soyuz MS-20 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 7, rating: 4.57)
Backup crew Soyuz MS-20 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 25, rating: 4.52)
Soyuz MS-19 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 16, rating: 4.56)
Backup crew Soyuz MS-19 patch
990 ₽
Availability: many
(votes: 14, rating: 4.43)
Soyuz MS-18 patch
1 500 ₽
Availability: many
(votes: 10, rating: 4.6)
Soyuz MS-18 landing patch
1 500 ₽
Availability: few